MELDEN

Wat kunt u melden?

Het Meldpunt Bijzondere Wetten staat open voor elke negatieve ervaring die u als verlofhouder opdoet of al eerder opdeed met politie-beambten in dienst van een afdeling Bijzondere Wetten. Voorbeelden van wat u zoal kunt melden zijn: 

 • negatieve ervaringen hoe u als verlofhouder behandeld wordt (lees ook onze TIPS);
 • door u recent ingediende officiële klachten over politie (Bijzondere Wetten);
 • officiële klachten die u reeds (officieel) heeft ingediend maar waar politie niets mee doet;
 • officiële klachten die u ooit eens indiende maar waar politie nooit iets mee gedaan heeft;
 • correspondentie waarin politie naar u als verlofhouder grievende opmerkingen maakt (zie TIPS);
 • e-mail berichten waarin politie naar u als verlofhouder grievende opmerkingen maakt; 
 • officiële waarschuwing (wat het ook is) van politie naar u toe als verlofhouder;
 • juridische voornemens / juridische besluiten van een intrekking van uw verlof;
 • meldingen over ambtenaren van Bijzondere Wetten die bekend staan om hun klantonvriendelijke werkwijze; 
 • vreemde veranderingen die ineens op uw verlof verschijnen, bijvoorbeeld beperkingen die er nooit eerder opstonden (zie TIPS);
 • ervaringen dat procedures (bewust) niet gevolgd worden;
 • elke ervaring / correspondentie / dossiers / document dat u maar kwijt wilt waarvan u als verlofhouder denkt, dat gedeeld moet worden (voor ons onderzoek is ieder document welkom);
 • documenten en/of stukken in het algemeen waarvan u denkt dat in het belang kan zijn in ons onderzoek en om uw belangen als verlofhouder te behartigen;
 • Niet in de laatste plaats komt het ook voor dat uitvoerende politie-beambten het lang niet altijd eens zijn met hun leidinggevenden. Hoewel deze uitvoerende ambtenaren ook graag anders willen kunnen ze vaak niet vanwege hun leidinggevende(-n). We moedigen hen aan ook hun ervaringen te delen;
 • Heeft u suggesties voor stukken die u wenst te zien onder de Wet Openbaarheid van Bestuur en u durft zelf geen brief te versturen, laat het ons weten waar mogelijk willen wij u daarmee helpen, mogelijk hebben we de stukken zelfs al.  


Wie kunnen melden?
Het Meldpunt Bijzondere Wetten is bestemd voor een ieder die belang heeft bij het behouden van een gunstig verlofhouderklimaat. Dat zijn natuurlijk de verlofhouders zelf. We moedigen juist ook de erkenningshouders aan hun meldingen te doen indien zij negatieve ervaringen opdoen met afdelingen Bijzondere Wetten. Hoe vreemd ook, indien iemand binnen de politie-organisatie negatieve ervaringen opdoet deze wilt melden, ook dan willen we hen aanmoedigen dit (anoniem) te melden.   Toelichting op het melden
Hieronder vindt u een zevental invulvelden, kort zullen we uitleggen hoe u die het beste kunt invullen. 


(1) Uw Naam
Als u uw naam niet wenst bekend te maken hoeft u niets in te vullen. U kunt er ook voor kiezen een anoniem e-mailadres achter te laten zodat we u kunnen benaderen. 


(2) Uw e-mail adres
Het is ook niet verplicht uw e-mail adres in te vullen. Mocht u een melding in het geheel anoniem willen doen dan kan dat. 100% anoniem melden kan dus, om ons te tippen, het is voor een analyse wel lastiger, we willen er bewust voor waken dat we geen valse meldingen opnemen. We raden u aan tenminste uw e-mail achter te laten, desgewenst kunt u een anoniem e-mail adres aanmaken. 

(3) Regio kiezen
Elke melding die we ontvangen zullen we serieus bekijken en onderzoeken. Hoe concreter de melding hoe beter deze te bestuderen is. Hier is nog de oude politieregio-indeling aangehouden. Dit is met opzet. We willen voorkomen dat klantvriendelijke regio's niet per ongeluk meegetrokken worden in een negatief imago van een regio waarmee zij dienen te fuseren. Bijvoorbeeld: regio 17 en 18 dienen nu te fuseren. Stel regio 18 is klantvriendelijk en regio 17 niet, dan zou regio 18 nadelig beïnvloed worden als we alle meldingen op zouden tellen in een regio.  

(4) Naam van de politie-beambte
Ook dit is geen verplicht invulveld. Echter indien u specifiek van een bepaalde medewerker van Bijzondere Wetten negatieve ervaringen opdoet helpt u het meldpunt ermee de naam van die medewerker wel te noemen. Met de meldingen is vast te stellen in hoeverre er patronen te ontdekken zijn rondom bepaalde medewerkers van Bijzondere Wetten. 

(5) Verbalisantnummer politie-beambte
Het is bij weinig verlofhouders bekend maar u kunt altijd het verbalisantnummer van een politiebeambte opvragen. Mocht u daadwerkelijk een dusdanig nare ervaring opdoen of uw twijfels hebben over de integriteit van een politiebeambte vraag dan meteen het verbalisantnummer. Dit mag u nooit geweigerd worden. 

(6) De melding
Bovenaan deze pagina vindt u een opsomming wat u zoal kunt melden. Deze opsomming is slechts een indicatie mocht u van mening zijn iets anders te willen delen in het belang van de verlofhouder dan kunt u vanzelfsprekend ook gebruik maken van dit meldpunt. Als u het meldpunt eventueel grote bijlagen wilt toesturen zoals bijvoorbeeld PDF-documenten dan kan dat ook per e-mail. Onder contact vindt u het directe e-mailadres van ons meldpunt. Werkelijk alle informatie is welkom waaronder bijvoorbeeld ook uw oude klachten die u (ooit) indiende maar waar nooit iets meegedaan is. 

Type uw melding eerst even in een tekstverwerkingsprogramma in en kopieert u het dan naar het veld (ctrl-C / ctrl-V). Voor iedere melding is het namelijk noodzakelijk ook het anti-spam controle veld in te vullen. Een enkele keer komt het voor dat de controleteksten moeilijk leesbaar zijn. Bij een mislukte poging raakt u dan uw tekst in het veld kwijt, als u het van te voren even intypt in een tekstverwerkingsprogramma en daaruit kopieert voorkomt u deze eventuele hinder. 

(7) Hoe bent bekend geraakt met het meldpunt
Om te onderzoeken hoe het meldpunt bekendheid verkrijgt vragen we u bij uw melding aan te geven hoe u als melder bekend geworden bent met het meldpunt. U kunt een van de drie opties aanklikken. 


Het meldformulier:

 

(7) Hoe bent u bekend geraakt met dit meldpunt?