Het MELDPUNT BKT ontvangt met enige regelmaat e-mails met autoreply, deze e-mails blijken helaas niet altijd even goed te openen, vriendelijk verzoek te e-mailen zonder autoreply

    

                                                zaterdag 6 juni 2015

NRA Nederland
Nationale Recreatieschutterij Associatie Nederland

 

Het heeft enige tijd geduurd, maar dan ineens horen we weer eens wat. Vandaag kregen we een melding dat de basis is gelegd voor het initiatief om onderzoek te gaan doen naar de oprichting van een nieuwe bond voor de schietsport. We hebben nog altijd weinig informatie maar we mochten u wel alvast de naamgeving van dit initiatief doorgeven, het is geworden: 

"Nationale Recreactieschutterij Associatie Nederland" afgekort "NRA Nederland". 

Verder mochten wij u ook nog melden dat een informatiebrochure beschikbaar komt waarin de positionering en de eerste stappen van dit initiatief bekend gemaakt gaan worden. Als de interesse onder de sportschutters voldoende groot is zal dit initiatief zich sterk maken om een aantal ontwikkelingen voor de schietsport mogelijk te maken. Niet in de laatste plaats geholpen door een flinke portie juridische expertise. De informatiebrochure zal binnen enkele weken na nu beschikbaar zijn. Tot die tijd kunnen we slechts cryptisch informeren, voor een goed verstaander..... 

 


vrijdag 20 maart 2015

Dubbelloops hagelgeweren
vergunningsvrij!

Het gerucht hing al enige tijd in de lucht. Enkelloops en dubbelloops hagelgeweren vallen waarschijnlijk binnen 1 a 2 jaar niet langer onder de vuurwapenvergunningsplicht. Hoewel nog onderzocht wordt hoe de aanpassing in de wetgeving kan plaatsvinden is er over de aanleiding tot vrijstelling geen vertwijfeling. Aanleiding hiervoor zou het aantal gewelddadige overvallen zijn bijvoorbeeld op juwelierszaken. Overvallen met een steeds verder toenemend risico op slachtoffers voor de directe omgeving. Dat dat risico toeneemt geldt niet alleen tijdens de overval maar steeds vaker ook in de eerste momenten voor en na de overval. De huidige wettelijke toegestane geweldsmiddelen die voor persoonlijke bescherming voor de particulier als ook voor de juweliersbranche beschikbaar gesteld zijn, laten zich niet meten met de effecten van geweldsmiddelen die de gemiddelde juwelier tegenwoordig te ervaren heeft van de gemiddelde overvaller. Wetende dat het aantal automatische wapens op straat alleen maar toeneemt zouden de veiligheidsrisico's voor burgers in de buurt van een overval steeds groter worden, in de hieronder toegelichte overval op een diamantair in Volendam zijn deze elementen allemaal te herleiden: 

De situatie in Nederland is nu zo dat het niet alleen het economisch klimaat is dat de juwelier voor uitdagingen stelt maar juist ook een maatschappelijke voorwaarde als veiligheid. Vele juweliers hebben de strijd hun zaak rendabel te houden moeten opgegeven omdat hun bestaansrecht na verscheidene overvallen niet meer te verzekeren valt. Dat leidt er toe dat de ene, na de andere, na de andere, en de ene, na de andere zijn zaak moet sluiten. De ondernemers die nog wel moedig doorgaan hebben inmiddels uit pure nood zelf maatregelen moeten nemen. Het nemen van deze maatregelen is nu vaak illegaal maar zou met het vergunningsvrij geven van hagelgeweren voor dat gedeelte niet meer strafbaar zijn. De ondernemer zou de keuze tussen een strafbare aanschaf van een geweldsmiddel voor persoonlijke veiligheid, of het dan maar niet aanschaffen van een dergelijk geweldsmiddel maar met een grote kans op overlijden tijdens een overval, veel makkelijker kunnen maken. Zodra meer bekend is over deze mogelijke ontwikkelingen zullen wij dit meteen publiceren. Onderzocht zou nu worden of dit initiatief alleen voor risicovolle beroepen als een juwelier inpasbaar is, maar ook of dit (alleen) hagelgeweren zouden moeten zijn.
maandag 16 maart 2015
 

Wel of geen tweede forumwebsite?
...- 
 

 

Hoewel er eigenlijk al een forumwebsite beschikbaar is, specifiek voor verlofhouders namelijk de website http://www.vuurwapens.net/, zou er volgens enkele reacties toch behoefte zijn aan een tweede forumwebsite. Aan de andere kant horen wij dan ook weer dat vuurwapens.net voldoende ruimte biedt voor alles en iedereen. Of dat nu wel of niet zo is, het is ons het experiment wel waard een forumpagina te starten. We zullen daarom binnenkort hier op het meldpunt een forumpagina gaan beginnen. Daarop kunt u naar hartenlust uw mening over van alles en nog wat kwijt als het gaat om onderwerpen die direct/indirect samenhangen met het verlofhouderschap. 


 

 maandag 9 maart 2015

Schutterijverbond
in oprichting?

Bij het Meldpunt BKT is een aankondiging binnengekomen dat er een schutterijverbond in oprichting is in de regio Rotterdam. De vraag was of wij hier een melding van konden maken op de website. Hoewel nu nog in onderzoeksfase zijn de ambities groots als we tenminste de plannen mogen geloven. Aanleiding voor de oprichting lag in enige frustratie van (ex-)(bestuurs)leden van één of meerdere verenigingen. We houden u op de hoogte van dit initiatief en plaatsen op onze website meteen extra informatie over dit initiatief zodra die beschikbaar is. 


woensdag 4 maart 2015 

Nieuwe aanslagen en de lessons learned


(Verlofhouderschap vraagt een andere vertegenwoordiging part II)

 

Op 4 december 2014 plaatsten wij onze column "prioriteiten stellen, het blijft lastig" waarin we aangaven dat met het oog op de historie, hoe luguber ook, het simpelweg wachten was en is op een volgende aanslag, de vraagtekens die we toen plaatsten met een toen nog in te vullen profetische datum zijn dat inmiddels ruimschoots; met concrete aanslagdata zoals 7 januari 2015 (meervoudig in Parijs) en nu 14 februari 2015 (meervoudig in Kopenhagen). Dat brengt de lijst religieus verbonden aanslagen uitgevoerd met vuurwapens in Europa op de volgende stand:

* Nordine Amrani (13 december 2011: executeerde 5 mensen op plein in Luik met handgranaten en FN-FAL)

* Mohamed Merah (11 - 19 maart 2012: executeerde 7 mensen met .45 pistool en Kalashnikov)

* Mehdi Nemmouche (24 mei 2014: executeerde met Kalashnikov 4 bezoekers aan Joods museum)

* Chérif en Saïd Kouachi (7 januari 2015: executeerden met Kalashnikovs 12 medewerkers Charlie Hebdo)

* Amedy Coulibaly (7 januari 2015: beschieting jogger Fontenay-aux-Roses in Parijs)

* Amedy Coulibaly (8 januari 2015: executeerde 1 politie-agente Clarissa Jean-Philippe)

* Amedy Coulibaly (8 januari 2015: executeerde 4 mensen in Joodse winkel met Kalashnikov-variant)

* Omar Abdel Hamid el-Husein (14 februari 2015: executeerde 1 bezoeker free speech debat)

* Omar Abdel Hamid el-Husein (14 februari 2015: executeerde 1 bewaker synagoge)

??-??-????  

De recente aanslagen van 14 februari 2015 in Denemarken maken nogmaals duidelijk hoe kwetsbaar de samenleving is voor dit soort geweldsexplosies. Verlofhouders moeten van alle kanten in de gaten gehouden worden, complete psychoanalysemodellen worden ontwikkeld door het Trimbos Instituut die vervolgens hun modellen weer overhandigen aan de programmeurs van E-Vision en zo krijg je de E-screener. Het is een complete bedrijfstak aan het worden om burgers van alle kanten door te lichten die keurig netjes een verlofje aanvragen of al hebben om de schietsport te beoefenen, te jagen, of te verzamelen. De psychoanalyseheisa vindt plaats met de achterliggende gedachte dat de samenleving gevrijwaard moet blijven van het misbruik van een legaal wapen. De groep verlofhouders lijkt inmiddels meer aandacht te krijgen van de overheid dan welke groep potentiële terroristen ook.... dit terwijl de onderstaande beelden de momenten van een steeds harder wordende kille waarheid zijn waarvan het logischerwijs alleen maar te verwachten is dat dit type aanslagen verder toe zal gaan nemen. Burgers in Europa hebben te vrezen voor aanslagen door ISIS en dat overal in Europa op ieder moment van de dag:

De kern van het betoog van de column van 4 december 2014 was (en nog is) dat de vele kosten die overheid maakt vanwege de ongekende onnodige heksenjacht op de verlofhouder totaal niet opwegen tegen de (potentiële) gevaarzetting die uitgaat van de groeiende ISIS-dreiging. Zeker, geen twijfel, een verlofhouder kan zijn wapen misbruiken, maar het is inderdaad terecht zoals de advocaat van politie zelf al zegt, "Iemand die kwaad wil doen, en zeker iemand die een zo'n verschrikkelijk voornemen heeft ontwikkeld als Tristan van der Vlis heeft gedaan, die vindt altijd wel een weg om dat uit te voeren, het is een illusie om te denken dat Tristan van der Vlis zijn plannen niet zou hebben verwezenlijkt als het wapenverlof zou zijn uitgebleven.". Daarmee snijdt de politie zelf precies het onderwerp aan in dit betoog waar het om gaat. Het zijn de intenties van de wapenbezitter en iemand die slechte intenties niet kan verwezenlijken met een legaal wapen doet dat wel met een illegaal wapen. Eigenlijk is hiermee ook nog eens het onderscheid illegaal en legaal aan het vervagen want registratie doet er kennelijk niet zo heel veel toe als het gaat om de kwade intenties, maar daarover later nog eens meer. 

Laten we de overheid nu eens wat meer bedrijfseconomisch bekijken, als we dat doen dan vallen we al snel in een financieel rekensommetje. Welke kosten zou de overheid nu eigenlijk maken (in deze krappe tijden van bezuinigen) met het intrekken van de 280 verloven in 2012. Dat valt bij benadering formulematig als volgt te becijferen:  

a) Het aantal ingetrokken verloven
                         X
                  b) Gemiddeld aantal bestede overheidsuren tot intrekking/afhandeling
                                                     X
                                             c) Gemiddeld uurtarief ambtenaar (m.n. juristen)
                                                                                =
                                                                          d) Totale Kosten intrekken verloven op jaarbasis


Deze kosten worden allemaal gemaakt binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie alles in één en dezelfde bestuurskolom, wellicht de reden dat deze intrekkings- en beroepsfabriek heeft kunnen ontstaan en zo veel bestuurszaken zo lang kunnen duren. De berekening voor 2012 op basis van de 280 ingetrokken verloven is: 

280 ingetrokken verloven
                             X 
                      32 uren benut voor intrekking en afhandeling
                                                    X
                                               € 120 uurtarief (gem. tarief m.n. jurist)                                    
                                                                = 
                                                          Totale kosten intrekking: € 1.075.200,= 


Jawel, u leest het goed, bij benadering, is voor het intrekken van verloven in 2012 zo'n 1 miljoen Euro uitgetrokken. Zeker wij willen ook wel aannemen dat een deel terecht zal zijn ingetrokken maar de verhalen die ons bereiken over de redenen tot intrekking gaan wel erg ver. Deze 1 miljoen Euro of tenminste een deel daarvan had alternatief aangewend kunnen worden om zo'n 15 AIVD-analisten a € 70.000 op jaarbasis aan te trekken of beter te kunnen behouden (€ 1.075.000 /  € 70.000 = ongeveer 15 analisten).  

De vraag is of dit soort kleine eenvoudige bedrijfseconomische rekensommetjes in de geesten opkomen bij hen die hier over gaan. Anders gesteld de gevaarzetting die uitgaat van de ISIS-organisatie in onze samenleving is nou niet bepaald klein en
waarom nu juist de bezuinigingen vallen in die dreigingsanalyse is nog altijd een volkomen raadsel, het getuigt in ieder geval niet van visie noch van vooruitkijken, noch van het in kunnen schatten van de gevaren voor de samenleving en het daarmee optimaal toewijzen van publieke middelen. 

Uitgaande van gemakkelijke verkrijgbaarheid van Kalashnikovs in Europa en dat ook nog in combinatie met de zeer goed getrainde in Europa aanwezige meedogenloze strijders van ISIS, dan is het duidelijk dat dit alles tezamen een aanzienlijk veiligheidsrisico is. De strategie van ISIS is doordacht en mag absoluut niet onderschat worden, met de gedachte dat ISIS vanuit Libië in Zuid-Europa landt als vluchteling kan men zich gerust afvragen in hoeverre ISIS inmiddels in de samenleving is geïnfiltreerd en slechts nog wacht op het uitvoeren van orders.

Het recht op zelfbehoud en zelfverdediging zal een bestendig onderwerp van de discussie moeten gaan zijn op de politieke agenda niet alleen in Nederland maar in geheel Europa. De dreiging richting Europa neemt met de dag alleen maar toe. Iedere burger heeft het recht zichzelf te mogen verdedigen vooral zij die het vrije woord wensen te spreken. Als een overheid het geweldsmonopolie wenst op te eisen maar de persoonlijke veiligheid van de burger niet meer kan garanderen dan is het niet meer dan logisch dat de burgerij het recht op zelfbehoud zelf optimaal wenst uit te oefenen en met degelijke middelen. Hieronder staat een uitermate boeiende discussie te beluisteren over hoe Amerikanen aankijken tegen de ontwikkelingen in Europa over wat er gebeurde op 7 januari 2015 in Parijs. Lessons Learned: verlofhouderschap vraagt een andere vertegenwoordiging in Nederland, in Europa! 


 

donderdag 4 december 2014 

 

Prioriteiten stellen, 

het blijft lastig


(Verlofhouderschap vraagt een andere vertegenwoordiging)


Toeval bestaat niet, want laten we wel zijn, het is nu bijna een jaar geleden dat de Afdeling (Raad van State) met een belangrijke uitspraak kwam, namelijk een uitspraak die het bestaansrecht van de KNSA ondermijnde. De KNSA-constructie was en is in strijd met het EVRM. Des te vreemder was dit interne bericht van politie dat als instructie was afgegeven. Met andere woorden, ondanks bescherming die de samenleving en dus ook de sportschutter mag genieten van het EVRM besluit een groepje ambtenaren van politie en het Ministerie van V&J hier toch dik maling aan te hebben. Onze verwondering is er over een intern bericht dat instrueert vooral niet te doen wat de rechter heeft uitgesproken, het is toch zeer on-Nederlands, hoewel strafbare instructies afgeven komt vaker voor

Nog steeds is de vraag: hoe kwam de KNSA aan een beheertaak die in strijd is met het EVRM? Een particuliere organisatie die de macht verkreeg gelijk aan die van een overheidsorgaan. Hoe principieel zouden politieke partijen zijn in Nederland als het gaat om het schenden van het EVRM? We hopen zeer principieel. 

Blij moet de KNSA dus geweest zijn dat het hun reddende engel - de Minister van V&J - was die de op drijfzand gebaseerde certificering introduceerde in juni 2014 die alleen afgegeven kan worden door de KNSA, zie CWM. Daar is ie weer. De KSNA die het alleenrecht krijgt te bepalen wat een burger wel niet mag doen. Volgens ons gaat daar de regering over die gecontroleerd wordt door de Tweede Kamer, die op zijn beurt samengesteld is op basis van democratische verkiezingen. Nee dus. De KNSA is kennelijk de wet. 

Nota bene een KNSA die alleen door toedoen van verzet vanuit de verlofhouders in Nederland te bewegen was het .22lr semi-automatisch geweer in stand te doen houden, een KNSA die het dynamisch sportschieten al aan de wilgen gehangen had, dat alleen door toedoen van verzet vanuit de verlofhouder gered is een groep die eerder een luisterend oor vond bij de politiek dan bij de KNSA. Een KNSA dus die niet doet wat een groot deel van de verlofhouders wel wenst. Wat moet de verlofhouder met een dergelijk EVRM-schendende certificerende koepelorganisatie als vertegenwoordiger? Beantwoorden naar eigen goeddunken. Vreemd is het allemaal wel, want de KNSA schijnt niet eens bekend te zijn bij de Raad voor Accreditatie. Dus ja wat doet die KNSA-certificering er überhaupt eigenlijk toe, het is dus eigenlijk gebaseerd op niets, u hoort het goed, op NIETS! Sterker nog, wie problemen krijgt door de certificering van de KNSA weet nu wie het aansprakelijk kan stellen. Wel certificeren van schietverenigingen maar er officieel geen enkele accreditatiebasis voor hebben, wie heeft dit toch bedacht? En stel, we hebben een certificaat, wat zegt dat dan?  

Terug naar dat schietsportcertificeren, een voorbeeld ziet er ZO uit. Echter, wie regels zaait zal overtredingen oogsten, de geschiedenis herhaalt zich. De schietsport heeft al het nodige aan antisentimentele ambtenarenverveelrapporten over zich heen gekregen. Een historisch voorbeeld ziet u HIER. De vraag is nu wat we nog meer gaan EVRM-schendend certificeren voor de burger: tennis, voetbal, hockey,.... u noemt het maar. 

Hoe dan ook, het is na enige tijd kennelijk nodig het antisentiment richting de wapenbezitter weer wat nieuw leven in te blazen. De beste momenten zijn wanneer zich incidenten voordoen. Immers, politie verstrekt ten onrechte een verlof aan Tristan van der Vlis, verlengt dat verlof ten onrechte een paar keer, en dus moet de regelgeving bij schietverenigingen aangehaald worden. Klinkt dat logisch? Nee, natuurlijk niet. En dat onlogische ervan is ook door vele sportschutters en recreatieschutters zo ervaren. Dus als dan het antiwapensentiment nog even verder wordt aangewakkerd met een heuse undercoveroperatie verwacht je tegengas van die zogenoemde koepelorganisatie KNSA, kreeg de sportschutter dat? Nee, natuurlijk niet, sterker nog, de KNSA participeerde even in die reportage. Waarom? Het antwoord is zeer waarschijnlijk macht! Macht om met een simpele druk op de knop, de individuele verlofhouder zijn of haar sport te ontnemen (eerst intrekking KNSA-licentie maar dat is nu geschiedenis) en nu dan door van een vereniging het certificaat in te trekken. Macht die niet te verenigen is met EVRM want dit zijn bevoegdheden die liggen bij de overheid en niet bij een particuliere organisatie. Dat begint mondjesmaat nu duidelijk te worden en dus probeer je de politiek dan te overtuigen dat je als KNSA absoluut noodzakelijk bent. Daarom werkt diezelfde KNSA dus mee aan de undercoverreportage. 

Dus zo geschiedde het, dat recentelijk het laaghangend mediafruit gezocht en geplukt werd door risiconemer en lefgozer Alberto Stegeman die dit keer de diepe donkere onheilspellende wereld indook van de schietsport. Wat hij daar toch allemaal niet tegenkwam? Gelukkig bijgestaan door een oud politieman die adviseert, hoewel sommigen uit die bloedgroep toch ook wel eens te betrappen zijn op vreemde uitspraken bijvoorbeeld over Wilders en zijn stemmers (wie geeft dit aan?), of soortgelijke drama's als Alphen a/d Rijn zoals dit DRAMA, of dit FOUTJE, of dit DRAMA (met dit onderzoek), of dit DRAMA…. of dit DRAMA,. of dit DRAMA.

Het incident in Alphen aan de Rijn, is een fout geweest van politie, het verlof was bij goede controle nooit verstrekt. Moet dan de beschuldigende vinger naar politie? Nee wat ons betreft ook niet, de medewerker korpscheftaken heeft hier misschien ook nog slechte nachten slapen aan overgehouden en misschien nog wel meer, we weten het niet en er over oordelen doen we dus ook niet. Helaas is het zo dat fouten gemaakt kunnen worden, en soms met vreselijke gevolgen, maar de samenleving foutloos maken en dus risicoloos is een utopie. Het drama is erg genoeg om überhaupt te gebruiken voor een potje antiwapensentimenten richting verlofhouders die werkelijk geen snars te maken hebben met dat vreselijke drama. Een groep over een kam scheren voor de wandaden van in dit geval een zieke en hulpbehoevende jongen is simpelweg je reinste discriminatie. Het is vergelijkbaar dat je mensen die verantwoord een biertje of een borreltje drinken verantwoordelijk gaat houden voor de 7.500 verkeerslachtoffers die in Europa vallen vanwege drankmisbruik. Met die kennis van het aantal voornoemde slachtoffers en bijvoorbeeld het aantal slachtoffers dat valt met thuis klussen blijft de vraag waarom er toch zo ongelooflijk veel tijd en geld gestoken wordt in het reguleren van de schietsport terwijl die niet eens op de lijst van blessures voorkomt. Over prioriteiten stellen gesproken. De reportage van Stegeman is dan ook ronduit tendentieus en de KNSA, wel bij de KNSA komt het bij niemand op om eens wat tegengas te geven richting meneer Stegeman.  

Dus als we ons richten tot U meneer Stegeman, dan is de vraag, hoeveel incidenten weet U nu eigenlijk te noemen die op schietbanen in Nederland gebeurd zijn. Hoeveel mensen zijn er nu overleden op schietbanen door incidenten omdat het volgens Uw rapportage zo'n ongeregeld zooitje zou zijn op de banen. En zeker, een fout kan wel eens gemaakt worden ook in de toekomst, maar lopen we dan over van de problemen? Weet U meneer Stegeman, de begeleiders die we in Uw reportage zagen waren tegoedentrouw, dachten met eerlijke mensen te doen te hebben. Dat is heel wat anders dan achter elk potentieel lid van een vereniging meteen een complot te denken. Overal meteen de risico's van te zien geeft toch wel een zeer zwarte kijk op het leven vindt U ook niet? Nu moet het ons ook wel van het hart dat ook wij vaak wakker liggen, maar dan van geheel andere zaken die een ernstige dreiging zijn voor de rechtsorde en democratie in Nederland. Eén die veel tastbaarder is in dreigingsniveau maar des te minder grijpbaar is, het is er wel maar je ziet het niet, althans veel ervan zien we niet. Het is alleen al daarom zo jammer dat U juist in die richting wat minder reportageactief bent, sterker nog, helemaal niet! Over prioriteiten gesproken. Misschien bent U iets minder risiconemend dan U zich voordoet. U wilt tips voor uw uitzending? 

De advocaat Orlande Kadir die U sprak nam het woord 'bekwamen' in de mond. Hoeveel bekwaamheid denkt U dat er dagelijks terugkomt naar Nederland vanuit Syrië vanwege de aldaar opgedane geheel verzorgde uitstekende opleidingen die de Syriëgangers krijgen van Al Qaida, ISIS, of Al Nusra ja of Khorasan? Ook voor de kinderen van ISIS zijn er scoutingachtige activiteiten georganiseerd zij bekwamen zich in het gebruik van de Kalasjnikov AK47, bekijkt U eens meneer Stegeman hoe bekwaam deze kinderen zijn. Wilt U voorbeelden meneer Stegeman? Die zijn er hoor, sterker nog je kunt ze nauwelijks meer ontlopen. We geven U er slechts een aantal:

* Nordine Amrani

* Mohamed Merah

* Mehdi Nemmouche

* ??-??-????  (ziet U een trend meneer Stegeman?)

Overal staan de grenzen open voor terroristische aanslagen van zeg maar gerust professionele organisaties die uitstekend zijn bewapend, en U meneer Stegeman doet dan vervolgens een undercoverreportage bij schietverenigingen in Nederland. Waar wilt U nu eigenlijk op aansturen? Een totaal kapotreguleren van de schietsport? Het voor legaal wapenbezittend Nederland zodanig moeilijk maken dat privaat vuurwapenbezit niet meer kan of niet meer mag? Is dat het? Maakt dat dan wellicht onderdeel uit van een nog groter plan om de Nederlandse burger te ontwapenen? Immers nog niet zo heel lang geleden vielen sportschutters nog onder de gewapende macht tot 1989. En stel je voor dat dat idee nog eens opnieuw zou opbloeien? Daar is toch met de voorbeelden die hierboven staan en de wereldwijde a-symmetrische dreigingsontwikkeling alle reden voor, zeker als de frequentie ervan nog eens zou toenemen, daar dan eens serieus over na te denken. Bestaat er dan toch zo iets als een een 5e colonne in ons land waar U meneer Stegeman aan deel zou kunnen nemen met een agenda om de Nederlandse burger zo spoedig het verlof en wapens te ontnemen? Als U de link hiervoor volgt dan kunt U een interview afluisteren waarin de heer Aboutaleb haarfijn uitlegt dat er misbruik gemaakt kan worden van een vuurwapen. Maar dat hoeft meneer Aboutaleb niet uit te leggen, de hierboven genoemde voorbeelden spreken immers voor zich. Verder weet de gemiddelde juwelier alles van hoe een vuurwapen misbruikt kan worden dat zien we wekelijks op Opsporing Verzocht. Ook velen uit de juweliersbranche meneer Stegeman hunkeren eerder naar een verruiming van de wet Wapens en Munitie, net zoals rederijen en geldtransporteurs in plaats van het (excuses) vertrutten van de burger die zich maar al te netjes te gedragen heeft het verlof te behouden. Het actief aansturen op het ontwapenen van burgers hebben we overigens wel vaker gezien in de geschiedenis, het was een extreem slechte voorbode. En weet U meneer Stegeman wat wij nu zo eng vinden, dat dit soort signalen toch wel opvallend veel beginnen te lijken op feiten uit die historie, wilt U H I E R V A N eens kennisnemen. Meneer Aboutaleb adviseren we het ook eens te lezen, maar waarschijnlijk kent hij het al gelet op zijn eerdere uitspraken.

Dus meneer Stegeman, de vraag is, wat wilt U nu eigenlijk met Uw reportage? De politiek bespelen? De publieke opinie? Ons advies aan de politiek, regeren is vooruitzien, en dat betekent dat in Nederland vanwege de vele dreigende ontwikkelingen met een 
asymmetrisch karakter ook binnen onze landsgrenzen, het herroepen van de gewapende macht van voor 1989 als een serieus agendapunt gezien moet worden. Ieder incident met een legaal wapen is er een te veel maar wie zegt dat Nederland zo gebukt gaat onder het geweld van legale wapens LIEGT!

De directe dreiging zoals die hiervoor is beschreven zijn feiten en het zal zonder twijfel nog in versterkte vorm weer eens terugkomen (als u meetelt in Europa nu al zo'n 2.251 and still counting). Als deze ontwikkelingen doorgaan zal het aanvragen van een verlof met redelijk belang zelfverdediging in de komende tijd tenminste een politiek agendapunt moeten worden. Dit in plaats van het overspannen Stegeman- en KNSA-gepruts in de marge over hoe introducees op schietbanen meteen met grootkalibergeweer kunnen schieten. Zo lang is het nog niet geleden dat de Nederlandse overheid zelf 18-jarige jongemannen dwong in het bekwamen, hier zo maar een willekeurig voorbeeld. Voor wie wil, het kan nog steeds. En dan tenslotte meneer Stegeman, de burgerij als gewapende macht, klinkt eng he? Nou geen paniek bekijkt U onderstaande youtube reportage dan eens, U zult zien dat het kan (misschien niet meteen in Nederland en indien zo dan anders georganiseerd maar het kan):  

U zult er vast minder goed van slapen als U ziet hoe het daar in die reportage aan toegaat, maar gelooft U ons, de kans dat dat land in de youtubereportage onder de voet wordt gelopen door massa's terugkerende Syriëgangers en aanhang is aanzienlijk kleiner, REGEREN IS VOORUITZIEN, maar het blijft een vak apart net als journalistiek. Zelfs een scholier weet dit. Van een KNSA zou je als vertegenwoordiger van het grootste deel van de verlofhouders iets anders verwachten. In plaats daarvan verkiest het een krampachtige houding. Toegegeven, de KNSA is er ook niet voor de verlofhouder, niet voor de schutters, maar voor de schietsport. De verlofhouder zal zijn of haar belangen zelf moeten verdedigen, en dat vraagt nu eenmaal een ander type vertegenwoordiging, anders dan een KNSA. Dit niet alleen naar de politiek maar juist ook naar de samenleving toe voor groepen die ook een redelijk belang hebben een vuurwapenverlof aan te vragen maar dat wettelijk gezien als mogelijkheid als redelijk belang nog niet terugzien in de Wet Wapens en Munitie. Prioriteiten stellen, het blijft lastig.   

Onderzoekers & Auteurs: bekend bij het meldpunt
Nederland, 4 december 2014 


 

donderdag 3 juli 2014

Stichting ter verdediging
van de belangen van verlofhouders I.O.

In de afgelopen maanden heeft het Meldpunt BKT langs diverse kanalen veel informatie toegestuurd gekregen,
bijvoorbeeld niet gepubliceerde stukken in de zaak Alphen a/d Rijn tot en met een schietsportwedstrijd
met wellicht nog een bijzonder staartje.
Dan zijn er nog de e-mails uit de meest onverwachte hoeken.
Het lukt ons helaas niet om in alle gevallen de toezenders persoonlijk te bedanken,
daarom juist nog maar een keer en public:

Iedereen vriendelijk dank voor het leveren van informatie,
u steunt er de democratie mee.
 
Verder zijn we blij dat we inmiddels diverse verlofhouders gericht advies hebben mogen geven.
Dat levert ons weer extra zaakinzichten op en zo leren we steeds meer. 


We waren ook verheugd toen we onlangs een e-mail kregen waarin we lazen dat een aantal (ex-)verlofhouders het initiatief heeft genomen te komen
tot de oprichting van een stichting.

Naar verluidt gaat deze stichting zich primair inzetten voor verlofhouders
 die betrokken zijn (geraakt) in bestuursrechtelijke zaken
met een individu-overstijgend belang.

Dames / Heren van de stichting, veel succes met dit initiatief !

"Get up, stand up: stand up for your rights!"

(Meer dan dit kunnen ook wij er nog niet over vertellen,... maar er wordt volop aan gewerkt!)

 

  maandag 10 februari 2014

Dossier:

Weigerambtenaren versie 1.1

Alweer de TOON die de muziek maakt...

DE VRAAG:
Kunt u het zich voorstellen dat er
een ambtelijke afspraak bestaat die luidt:
'aanvragen rijbewijzen 
temporiseren en vervolgens weigeren'.

Wel... als het om verlofhouders gaat dan bestaan dergelijke
ambtelijke afspraken ineens wel.
Want wie vandaag de dag een verlof aanvraagt,
krijgt wel met zeer bijzondere soortgelijke interne politieafspraken te maken.

Onrealistisch???
Leest u het gehele topic aub aandachtig door en ziet hoe
het er steeds meer op begint te lijken hoe 
verlofhouders een soort tweederangs burgers aan het worden zijn.
Welke groep burgers volgt?

Het verhaal van de nieuwe weigerambtenarij...

De term weigerambtenaar bestaat al enige tijd.
De weigerambtenaar is een ambtenaar van de burgerlijke stand die zijn/haar
 wettelijke taak in dit geval het huwen van twee vrouwen of twee mannen niet wenst uit te voeren
.
De ambtenaar weigert dus zijn wettelijke taken!

De Tweede Kamer heeft HIER een einde aan gemaakt.

Het begrip weigerambtenaar breidt zich echter uit.

Nu in een nieuwe context, nu zijn verlofhouders zoals bijvoorbeeld de sportschutters de dupe van werkweigering.
Het begon allemaal met twee recente uitspraken van de Raad van State namelijk:

De KNSA-schietsportconstructie zoals die vanaf 2005 tot 2013 bestond was een 
schending van de mensenrechten!
Het is getoetst aan het EVRM door de Raad van State!
Dringt dit door???
Dringt dit door???
Dringt dit door???
Dringt dit door???
Dringt dit door???
Dringt dit door???
Dringt dit door???


De beide uitspraken van de Raad van State vindt u HIER en HIER.
De uitspraken zijn van essentieel belang.

In het kort betekent de uitspraak van de Raad van State van 24 december 2013
dat net als in de oude tijd van voor 2005 
iedereen weer een schietsportvereniging kan beginnen en iedereen een wapenverlof kan aanvragen. 
Dat zonder onwettig verplicht KNSA-lidmaatschap met inherente onwettige KNSA-licentie.
Het privaatrechtelijke rechtspersoon de KNSA heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheid.
Zo heeft de Raad van State bepaald.

Dat betekent:
1) Aanvraag verlof? Ja.
2) Geen strafblad aanwezig? Ja.
3) Achtergrondchecks akkoord? Ja.
4) Redelijk belang schietsport aanwezig? Ja.

VERLOF VERSTREKKEN.

Niks KNSA dus. 

Echter, wat schetst onze verbazing toen wij DEZE publicatie zagen.
Aanvragen Temporiseren en Weigeren?
(Verkort lezen? Zie gele markering).
Directe bron: http: // www.AK56.nl / columndilemma.pdf)

Ja, het staat er echt,....

" Aanvragen Temporiseren en Weigeren "

daarom nu een analyse ervan
met ook DIT document: 
Twee citaten daaruit zijn essentieel en leiden tot een aantal vragen:


CITAAT(1) UIT DE PUBLICATIE VAN DE ADVISEUR KORPSCHEFTAKEN
"1.
      
De huidige circulaire 2013 blijft onverkort van toepassing;"

VOORNOEMDE DRUIST LETTERLIJK IN TEGEN DE UITSPRAAK VAN HET HOOGSTE GERECHTSORGAAN DE RAAD van STATE.
K A M E R V R A G E N voor MINISTER OPSTELTEN
A) HEEFT DE MINISTER DE KAMER GEÏNFORMEERD OVER DE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE ZAAK
201207897/1/A3 EN 201211039/1/A3? INDIEN JA. HOE EN WANNEER?
B) IS MINISTER OPSTELTEN BEKEND MET DE AFSPRAKEN BEKRACHTIGD DOOR DE ADVISEUR KORPSCHEFTAKEN WELKE HAAKS STAAN OP DE UITSPRAKEN VAN DE RAAD VAN STATE? INDIEN JA,...
C) HEEFT HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID & JUSTITIE DAAR ZELF OPDRACHT TOE GEGEVEN OF BETREFT DIT EEN EENMANSACTIE VAN EEN ONGECONTROLEERDE BEAMBTE?
D) STAAT DE MINISTER ACHTER DEZE INTERNE AFSPRAKEN DIE STELLEN DE CIRCULAIRE 2013 ONVERKORT TE BLIJVEN GEBRUIKEN (LEES TE HANDELEN IN STRIJD MET RECHTERLIJKE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE)?

CITAAT(2) UIT DE PUBLICATIE
"2.
      
Bij de aanvragen (vereniging en verlof) waarbij een beroep wordt gedaan op de uitspraak inzake Bunker wordt geadviseerd deze aanvragen primair te temporiseren. Mocht de vereniging of verlofaanvrager toch een besluit/beschikking wil hebben, dan dient te worden beoordeeld aan de hand van de huidige circulaire 2013. Dat betekent kort door de bocht:  weigeren."

VOORNOEMDE DRUIST LETTERLIJK IN TEGEN DE UITSPRAAK VAN HET HOOGSTE GERECHTSORGAAN DE RAAD VAN STATE.
K A M E R V R A G E N voor MINISTER OPSTELTEN
E) STAAT DE MINISTER ACHTER DEZE INTERNE AFSPRAKEN WELKE INHOUDEN AANVRAGEN VOOR EEN VERENIGING OF VERLOF TE TEMPORISEREN EN VERVOLGENS TE WEIGEREN HETGEEN ECHTER ONWETTIG IS ALLEEN AL DOOR DE UITSPRAKEN VAN DE RAAD VAN STATE VAN 20 NOVEMBER EN 24 DECEMBER 2013?

Het is dus de TOON die de muziek maakt...
...maar wie controleert deze TOON.

Het wordt tijd dat iemand met verstand
de TOON gaat aangeven.

Het is wel deze TOON die andere
politiebeambten aanzet tot
de nieuwe weigerambtenarij n
amelijk:

" Aanvragen Temporiseren en Weigeren "

En dus.... het is wachten op spoedig nieuwe bestuursrechtelijke geschillen
tussen politiebeambten van korpscheftaken en verlofhouders.

De TOON is dan vooral buiten schot te blijven en collega's met de ellende laten zitten... 
Uiteraard deze TOON heeft nog bescherming maar er is
een andere manier om deze 
TOON te stoppen.  
Tot nu toe is de 
TOON lekker toekijken naar 

de bestuursrechtelijke / strafrechtelijke ellende van collega's
die deze
TOON teweeg brengt,... 

Dit blijft net zolang doorgaan totdat er genoeg gedupeerden
zijn (collega's en verlofhouders) die zeggen
ik heb genoeg van deze
TOON


En.... deze TOON gaat gewoon door....

(nog wel)

Eerst maar eens uitzoeken
hoeveel financiële schade deze TOON
inmiddels al berokkend heeft.

= = = = = = = = = = = = = = = =

   

SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN 

Hoe krijg je een groep van zo'n 42.000 Nederlanders
in een positie dat ze gedwongen zijn om ieder jaar zo'n 30 euro
per persoon te betalen. 

Het zou een vraag zijn die je zou kunnen onderbrengen bij de categorie 
te goedkope graaimarketeers in dienst van easy-money-ondernemers.


Een van de "gouden formules" is je als organisatie zo tussen de wettelijke regels (laten) 
doordringen dat de burger verplicht is zaken met je te doen.
Hoe klinkt dat? Wel de duiding vullen wij hier niet in maar feit is
dat de Raad van State zich recentelijk gebogen heeft over een situatie waarbij
gedwongen winkelnering de enige mogelijkheid was om je hobby sportschieten uit te oefenen.
Die uitspraak van de Raad van State vindt u HIER en HIER

Dat is een heel juridisch verhaal, maar wat houdt deze uitspraak eenvoudiger uitgelegd 
nu in?

Daarvoor eerst even terug in de recente geschiedenis! 
Vol trots wist de KNSA in een van de eigen stukken te vermelden, namelijk het
'Evaluatierapport CWM 2005 'Kaf en Koren',
 dat zij 
(de KNSA dus) een grotere verantwoordelijkheid is toebedeeld. 
Wilt u die passage letter voor letter teruglezen dan hoeft u slechts de laatste alinea
onder de inleiding te lezen.
Dat evaluatierapport CWM 2005 'Kaf en Koren' vindt u HIER.
Natuurlijk kreeg destijds Minister Hirsch Ballin het rapport in handen.

Waarom heeft de toenmalige minister destijds daarvoor gekozen? Daarvoor kunnen we
weer het hiervoor genoemde roemruchte evaluatierapport raadplegen. 
Het is namelijk onder Hoofdstuk 1 van dat rapport en dan in de 4e alinea waar u kunt lezen
dat de minister met deze maatregelen het volgende beoogde:

1) een betere beheersing van het legale wapenbezit;
2) voorkomen dat ongewenste personen op legale wijze in bezit van vuurwapens komen.

Punt 1) is al vreemd, want hoe kan een schietsportbond nu het legale wapenbezit willen
beheersen en tegelijkertijd de schietsport willen uitdragen (zie artikel 3 en 4)
Beheersen van het legale bezit en het voorstaan van schietsportbelangen,
ja dat is remmen en gas geven tegelijk hè?
(nog altijd zonde van die leveraction en gebruiksgeweren, immers een 
lekker potje vergaderen over de lever action is het niet "fantastisch"?
Al zou er maar 1 schutter zijn die lever-action geweerschieten leuk vindt
dan is er al een voedingsbodem daar hoeft geen onderzoek voor gehouden te worden).

Punt 2) is een ander verhaal, want de overheid heeft natuurlijk zelf de primaire taak te voorkomen
dat ongewenste personen op legale wijze in bezit van vuurwapens komen.


De vraag daarom is....:

Hoe heeft een
vereniging als de KNSA een beheerstaak
toebedeeld kunnen krijgen 
met machtsmiddelen
die de mensenrechten schenden?
(Artikel 11 EVRM)

Het is dus die constructie waarover de Raad van State op maandag 18 november 2013 heeft uitgesproken 
dat dit strijdig is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Als u wilt weten waar deze bizarre constructie vandaan is gekomen hoeven we slechts terug
van dat document leest u onder de vraag 
"Verplicht lidmaatschap erkende schietbond"
hoe het zit, het was de bron van alles dat nog zou komen.

Na het ernstige drama in 2011 is het door toedoen van slechts
 een aantal wakkere betrokkenen dat het verbod van een aantal disciplines
 voorkomen kon worden. Gelukkig ook door een betrokken optreden
van goedgeïnformeerde Tweede Kamer leden.

Het was begin 2012 dat tussen de Minister en de KNSA het convenant
werd getekend dat kijkend naar de
KNSA reglementen nog niet eens rechtsgeldig blijkt te zijn ook.
(leest u aandachtig de conclusie van het laatste te openen document)

Zelfs in 2012 toen de certificering met man en macht bij de verenigingen opgelegd
moest gaan worden waren er weer geen malse inhoudelijke reacties richting KNSA.

 Niet in de laatste plaats ook door een aantal Tweede Kamerleden die weten dat
groepen nooit in het geheel verantwoordelijk te houden zijn voor de misdragingen van een individu.
Dat is namelijk simpelweg platte discriminatie.
Zie en lees onder andere de indrukwekkende pagina 15 van DIT verslag van de vaste 
commissie voor Veiligheid en Justitie van 2 mei 2012.

Nu even in het kort....
...wat kregen de sportschutters nu eigenlijk terug voor die onwettige
verplichte KNSA-constructie vanaf 2005 voor € 30,- per jaar?

Onder meer het volgende:

(1) sluiten van een niet rechtsgeldig convenant tussen Minister en KNSA in 2012;
(2) een verplichte certificering;
(3) het laten vallen van de dynamische schietsportdisciplines;
(4) verenigingen royeren zonder eerst uitkomst bestuursrechter af te wachten; 
(5) leden royeren zonder eerst de uitkomst van bezwaar/beroep af te wachten; 
(6) schietsportdisciplines afschaffen zoals leveraction en gebruiksgeweer; 
(7) privacygevoelige data van leden doorspelen aan wie zij maar wil;
(8) verplichten welke kleding wel/niet te dragen;
(9) beheersing wapenbezit nastreven waar het het uitdragen schietsport moet zijn (5e alinea hoofdstuk 1);
(10) van schuttersassociatie nu schietsportassociatie, wat is nu het belang? (zie pag. 16);
(11) opleidingen verplichten (pagina 3 laatste alinea)....;
(12) ....waar natuurlijk weer voor betaald moet worden;
(13) verplichte wedstrijddeelname (zie punt 3) (dag! recreatie!)
 


De uitspraak van de Raad van State komt er dus in het kort op neer, dat uw vereniging niet gedwongen kan worden lid te worden en nu dus te blijven van een schietsportbond om de schietsport te kunnen beoefenen.


Het is in strijd met de bepalingen gesteld in het EVRM.
(Europees Verdrag van de Rechten van de Mens)
Een schending van de mensenrechten dus.


Uw vrijheid is een groot goed en het is alleen de overheid die hierin beperkend kan zijn.


Nu zal het anagram van de KNSA niet voor niets KANS zijn!!!

Het is namelijk zo dat een van de betrokken  
juridisch adviseurs in de zaak van SV de Bunker naast deze zaak
ook heeft nagedacht over een oplossing. 


Chaos?
 Nee dus ! 

Oplossing:

het Hanteringsverlof

Menigeen zou namelijk nu snel kunnen gaan denken, het mag toch
geen ongecontroleerde toestand worden bij het aanvragen en toekennen van een
vuurwapenverlof. 
 Iedereen zal het daarover eens zijn.
Maar laten we daarin duidelijk zijn, een chaos is het nooit geweest ook niet in
de oude situatie voor de verplichte mensenrechtenschendende deelname aan de KNSA.
Het kan niet gezegd worden dat het de politie in Nederland te verwijten
is dat er een ongebreidelde aanwas heeft 
plaatsgevonden van vuurwapenverloven.

Immers, wie kan nu als geen ander de aanvrager
van een wapenverlof controleren
en heeft daarbij inzage in de systemen waarin alle
belangrijke informatie over aspirant verlofhouder te vinden is?


Maar, natuurlijk...
(De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden, want, inderdaad:)

!  DE OVERHEID ZELF ! 

Immers de overheid beschikt over alle systemen waar uw gehele hebben en houden inzit,
van hoe goed u uw belastingen betaalt,
tot en met uw gedrag op de weg,...
tot en met inlichtingendiensten die monitoren wie het extreme (politieke) pad inslaat, etc, etc…
Daarom was dit CDA voorstel namelijk de aanvrager ook te toetsen aan
verdachtenlijsten van de AIVD en de NTCV lang 
niet eens zo gek

  Om dat te kunnen vaststellen is er slechts één nummer nodig,
uw BSN-nummer

Stel nu dat een verlofhouder in spe nu ook nog eens op het lokale politiebureau zijn/haar aanvraag doet,
dan is de cirkel rond, de lokale politie kent zijn/haar pappenheimers wel.
Zo is het verlof weer hoe het hoort te zijn,
systeemcontroles en een persoonlijke controle wie de mens 
is achter het verlof.
Hebben we dan de garantie dat er nooit drama's kunnen voorkomen?
Nee, en die kan niemand geven.

Net zo goed als dat niemand de garantie kan geven dat met de vrije verkrijgbaarheid
van sterke drank en consumptie ervan geen verkeersslachtoffers te betreuren zullen zijn.

Hoe dan ook al die ingewikkelde gedrochten van constructies
om de zeer begrijpelijke zorg "ongewensten" buiten de schietsport te houden zijn dus absoluut niet nodig. 

Het hanteringsverlof
is
 dus een aanzienlijk minder belastende oplossing voor de burger
bij het aanvragen van een verlof waarbij
een schending van het EVRM 
niet noodzakelijk is. 

Daarom is een op de EVRM inbreuk makende constructie geen optie meer.

Nu rest nog een vraag, wat is er toch allemaal gebeurt met de financiële stromen richting de KNSA
(zie artikel artikel 33) 
Een zeer ruwe en eenvoudige rekensom leert ons dat vanaf het moment van verplichte deelname
een somma is geïncasseerd van om en nabij 10.080.000 Euro.
(Ruwe calculatie op basis van: 8 jaren x € 30,= x 42.000 verlofhouders) 
Tel daarbij ook nog de afdrachten vanuit de verenigingen bij
rente en 
we hebben een somma van zo'n 13 miljoen Euro. 

 De vraag blijft juist daarom relevant wat er gebeurd is met een dergelijk aanzienlijk budget 
van zo'n 13 miljoen Euro een bedrag waar menig gemiddelde MKB-ondernemer slechts van mag dromen.
Misschien is het wel eens tijd voor een due diligence? 


Het hanteringsverlof
maakt eens te meer duidelijk dat dat het alternatief is voor de verplichte mensenrechtenschendende KNSA-constructie
dat daarbij ook nog eens een veel minder belastend alternatief is.

Daarom is een op de EVRM inbreuk makende constructie geen optie meer.

Nota bene, een belangenvertegenwoordiger die geen oog heeft voor wat er speelt onder de leden
 zou zich moeten afvragen of het wel die positie moet willen innemen.


Als 15 miljoen mensen al niet in het keurslijf moeten, 
waarom dan wel 42.000 leden in een mensenrechtenschendende 
KNSA-constructie?
De Raad van State zag dat gelukkig ook in!

= = = = = = = = = = = = = =

 

  K(NSA)

De ontwikkelingen inzake afluisterschandalen en hoe veilig uw gegevens en privacy nu eigenlijk wel niet zijn nemen een stroomversnelling aan. Neem nu de kwestie Nederland en de NSA
We gaan er vooralsnog vanuit dat het toeval is
dat die drielettercombinatie overeenstemt met de laatste drie van de KNSA.

Maar het actuele thema is wis en waarachtig wel hetzelfde zeg.

!!! UW PRIVACY !!!

We kregen namelijk een melding,...  en zeker geen malse!!!
Waar begint uw privacy en waar houdt die nu op?
Wel, gelukkig zijn er als het gaat om uw digitale privacy nog wel mensen die wakker zijn in Nederland, 
hoe wakker is Nederland als het gaat om de privacy van de verlofhouder?

Wel daarover zijn recent terecht kamervragen gesteld door de CDA kamerleden Oskam en Knops.
Hulde aan hen die de kamervragen voorlegden.
De beantwoording van minister Opstelten op deze CDA kamervragen,
leest u
 HIER.

Maar hé?
Dat is vreemd!
Leest u kamervraag 5 eens en het antwoord van de minister daarop.
Het antwoord van minister Opstelten lijkt niet te rijmen met de brief die de KNSA
stuurde aan zijn leden op 18 oktober 2013 en de daarbij behorende memo.

Die desbetreffende brief van de KNSA en de memo vindt u HIER.

Leest u van die brief nu eens de laatste paragraaf en vergelijkt u dat met het
antwoord van de minister op CDA kamervraag 5.


En die belangrijke alleenvertegenwoordiger, de KNSA, laat ook van zich horen in de praktijk. En hoe?

Begin citaat:
"Wij veroorloven ons de vrijheid de gegevens voor te leggen aan externe deskundigen
indien wij dat nodig oordelen".

Einde citaat.

Ja daar kan geen antwoord van de minister tegenop hè?

Waar komt dit opmerkelijke citaat vandaan zult u denken,...?
Het document leest u 
HIER.

Let wel, het zou onbeleefd zijn te dreigen, de vraag is echter, dreig je als je als verlofhouder
nadrukkelijk aangeeft aan
de daarvoor aanwezige monopolistische schietsportbond
je privacygegevens niet af te geven?
Nee!
Immers, als verlofhouder mag je daarover toch ongerust zijn.
 


Bovenstaand voorbeeld is andere koek maar zeker geen privacykoek.
Waar spreekt de Minister dan toch over?
Is het geen tijd voor nieuwe kamervragen?
Wie meer wilt weten,... 
...leest nu deze COLUMN
 waar het allemaal haarfijn staat uitgelegd.
Waarom dacht u dat de vraag hieronder 
openstaat, om een tweede te beginnen?
Intimidatie werkt alleen bij burgers die vrezen!!!

   

 Een tweede?

Is er nu wel/geen behoefte aan een tweede vertegenwoordiger voor het uitdragen van de belangen van verlofhouders?
Het is een vraag dat antwoorden verdient, wat de antwoorden dan ook zijn.
Een onderzoek lijkt ons zeker zinvol al was het maar om te bepalen dat er wel of geen behoefte aan is.
Zijn er wensen bij verlofhouders die blijven liggen?
Bent u het ergens niet mee eens? Of juist wel?
Binnenkort openen we hier een reactiemogelijkheid.
 


Lezing gehouden te Antwerpen 31 mei 2013

Op 31 mei 2013 is een lezing gehouden te Antwerpen door twee politiebeambten, het was een studiedag getiteld "Studiedag De wapenwet en het sportschuttersdecreet: passen de puzzelstukjes?". We waren zeer benieuwd naar wat daar nu zoal gezegd is. Daarom een onderzoekje.

Dat is niet te verwarren met 'om je heen moeten kijken',... nu ja zeg, "zo de waard is zo vertrouwt die zijn gasten"
luidt een bekend spreekwoord. Daarover wellicht een andere keer meer.
Kom Leo, niet zo snel oordelen hoor.
Voor jou ter informatie, jouw WOB-lastige-datawroeter heeft met vlag en wimpel
nota bene jouw eigen testje doorstaan, vertrouw je jezelf dan niet?
Heb je zelf het testje wel eens ingevuld Leo?
Geloof ons, de persoon mailde ons over dat interview, en houdt heel veel van het leven
maar veel minder van niet-integer werken!!! 
Zijn/Haar leven was zijn/haar vergunning en vecht daar nu voor...
Ja je zou kunnen zeggen, hij/zij vecht voor zijn/haar leven.
En,... gevaarlijke aanvalgeweren? Hmmmm, waar kennen we hem van?

Sorry Leo, over wie je ook schrijft, (wij kennen hem of haar, er kwam een melding naar aanleiding van...
jouw interview in de Gelderlander, we vonden je interview nogal, "griezelig".
wel nog van harte met je prijs!!!)
Je trekt wel onze aandacht met dat soort interviews.
Ooit samengewerkt met de heer Paauw?
...maar als je ons bedoelt, we willen alleen weten wat jullie daar in Antwerpen op 31 mei 2013 zoal
hebben gezegd meer niet. Echt niet. Heus waar. Erewoord.
Het is niet meer dan een gezonde interesse in wat er met onze belastingcentjes gebeurt.

Hebben jullie al een programmeur voor het Finse model?
Leuk opdrachtje en het brengt weer een paar centen op, de vraag is wie nu de gelukkige is
het gaat tenslotte altijd om de factor veiligheid nietwaar?

De verlofhouder kan zich alvast weer gaan voorbereiden op
 al weer een testje namelijk de invoering van
 een computertest en dan nog wel het Finse model in 2014,
daar wordt waarschijnlijk niet een aantrekkelijke Finse dame mee bedoeld.
Wel interessant dat politie shopt voor wetgeving in het buitenland.
Wij hebben nog wel wat suggesties, leuk he zo'n leveractiongeweer!
In de CWM moet de verlofhouder ook rekening gaan houden met de Geestelijke Gezondheidszorg - GGZ
Wie weet wat er nog meer in de CWM gaat komen?
 
HIER vindt u de handouts even bladeren en u komt het Finse Model tegen,
(ze ziet er niet aantrekkelijk uit)
...en meer van hetgeen aldaar is gepresenteerd. 
Is dit allemaal noodzakelijk? 
Leest u en luistert u nog even naar de NOS-uitzending te vinden onder voorbeeld 9.


We danken de oplettende verlofhouders voor deze bijdrage blijft u sturen, we hebben u nodig!! 
Veel plezier op de baan.

     

Reactie van de heer Lensen 

We kregen een reactie van de heer Lensen op persoonlijke titel van hem.
Zijn vraag, of we zijn reactie wilde plaatsen op de website.
Geen probleem.
Netjes afgestemd met hem en met zijn vraag, willen jullie dan ook jullie reactie erbij zetten,..
jazeker!   
Direct naar de reactie van de heer Lensen toe?
Klik op de link.
...en dat rijmt!   
Heer Lensen bedankt voor uw sportieve en begrijpelijke reactie!
Goed dat u de moeite nam ons te contacten.


Terug naar de goede ouwe tijd 

De Lever Action,... die moet terug he? Vindt u dat ook?
Houdt onze website in de gaten!

    

! BESCHERM UW BELANGEN !

"Een ongunstig verlofhouderklimaat is
ook een ongunstig klimaat voor de wapenwinkel"

Deze website gaat alleen over de afdelingen Bijzondere Wetten en bijbehorend management. Deze website gaat NIET over de dienders van politie op straat die vaak de klappen krijgen. Meldingen over dat onderdeel van politie horen hier absoluut NIET en vallen daarom ook per definitie buiten het initiatief. Ten overvloede er zijn zeker zeer welwillende medewerkers van politie op de afdelingen Bijzondere Wetten. Het gaat ons dan ook alleen om hen die er niet horen te werken en onbeperkte bescherming genieten om zo door te gaan met het afbreken van een goed verlofhouderklimaat!