BEVINDINGEN

Op deze pagina zult u talloze voorbeelden gaan aantreffen van resultaten uit lopend onderzoek. Daarbij zullen we ook aangeven waar bijvoorbeeld wettelijke bepalingen niet gerespecteerd worden. Deze pagina zal steeds aangevuld worden met nieuwe onderzoeksresultaten.  

1) Bewaring geven wapens, kent politie de Wet?


Het in bewaring geven van vuurwapens is in de wet geregeld onder artikel 8 van de Wet Wapens en Munitie (2013). Voor uitvoerige informatie kijkt u op:
 
maxius.nl/wet-wapens-en-munitie/artikel8

Gebleken is dat politie zijn eigen beleid heeft aangaande het in bewaring nemen van wapens, en dat dit beleid haaks staat op de wettelijke bepalingen. 

Wat was de aanleiding voor een eigen beleid voor het in bewaring geven van wapens bij politie? Wel, dat leest u in het navolgende extract uit het desbetreffende beleidsstuk:


Bron: Politie VtsPN / projectorganisatie Korpscheftaken (Wet Openbaarheid van Bestuur)
Titel: Beleidsmaatregel bewaring legale vuurwapens / maart 2012 / Versie definitief 1.2 


Lezen we bovenstaande nu goed? Geeft politie nu zelf toe in haar eigen beleid dat bij de Korpschef
in bewaring gegeven wapens zoekraken? De praktijkvoorbeelden 2), 4) en 6) op deze website duiden voor de beantwoording van die vragen wel in die richting. Is dat dan een reden om de wettelijke verantwoordelijkheid van in bewaring te nemen wapens - liggend bij de Korpschef - als politieorganisatie nu maar niet meer te nemen? Immers de wet is duidelijk dat in bewaring gegeven vuurwapens tenminste 5 jaar lang zorgeloos in opslag dienen te liggen bij politie. Het beleid van politie is nu dat na maximaal 90 dagen in bewaring te hebben gehad de bewaring nu bij de wapenhandel dient te geschieden, zoals u kunt opmaken uit dit extract van het VtsPN-politiebeleid:


Bron: Politie VtsPN / projectorganisatie Korpscheftaken (Wet Openbaarheid van Bestuur)
Titel: Beleidsmaatregel bewaring legale vuurwapens / maart 2012 / Versie definitief 1.2 


Dat is nog niet alles, het gaat namelijk nog verder. Het bewaringsbeleid van politie gaat namelijk ook nog een andere kant op. Als u al als verlofhouder uw wapens in bewaring wilt geven bij de wapenhandel dan betreft dat een privaatrechtelijke overeenkomst tussen u als verlofhouder en de wapenhandel. Het b
eleid van politie hier genoemd stelt dat u door het optreden van de Korpschef uw kostbare eigendom na 5 jaar kwijt zult raken. Vreemd, interfereert de Korpschef nu ook in privaatrechtelijke overeenkomsten? Begrijpen we nu goed dat politie - die de verantwoordelijkheid van het wettelijk in bewaring moeten nemen niet wenst uit te voeren en dat eigenlijk onterecht bij de wapenhandel neerlegt - zich nog wel bemoeit met privaatrechtelijke overeenkomsten? Dat lijkt iets als, wel de onwettelijke lusten maar niet de wettelijke lasten.  Bron: Politie VtsPN / projectorganisatie Korpscheftaken (Wet Openbaarheid van Bestuur)
Titel: Beleidsmaatregel bewaring legale vuurwapens / maart 2012 / Versie definitief 1.2 
 


Opmerkelijk en vreemd, verlofhouders hebben het recht hun vuurwapens (indien daar noodzaak voor is) bij de Korpschef in bewaring te geven. Zoals in de Wet Wapens en Munitie te lezen is, maar het beleidsdocument politie dwingt u richting de wapenhandel. Wilt u het gehele beleidsdocument lezen klik dan
hier (WOB).

Aanvullende onderzoeksvragen:
1.a) 
Hoe kan het dat politie beleid vaststelt dat niet conform wettelijke bepalingen is?
1.b) Wat zijn de opleidingen van de experts in het algemeen? (onderzoek loopt)
1.c) Wie controleert het (lokale) beleid van politie op inhoud? (onderzoek loopt)

1.d) Hoeveel vuurwapens in bewaring bij politie zijn inmiddels zoekgeraakt? (onderzoek loopt)
1.e) Is daar een deel ooit van teruggevonden in het illegale circuit?
1.f) Zijn er schadegevallen van verlofhouders die met dit lokaal beleid te maken kregen?

2) Opleidingen experts Bijzondere Wetten

Dit is een huidig lopend onderzoek. We willen graag weten in hoeverre de experts voldoende juridisch opgeleid zijn. Een aantal daartoe uitgezette WOB-verzoeken heeft nog niet mogen leiden tot het opleveren van de gevraagde diploma's, sterker nog een desbetreffend politieonderdeel kent ineens de experts niet. Vreemd, aangezien we voldoende bewijsstukken hebben dat experts daar toch werkzaam zijn. Een bestuursrechtelijke rechtsgang is daarom nu noodzakelijk. Zodra we meer weten houden we u meteen op de hoogte. 

3) Lezing gehouden te Antwerpen 31 mei 2013

Op 31 mei 2013 is een lezing gehouden te Antwerpen door twee politiebeambten, het was een studiedag getiteld "Studiedag De wapenwet en het sportschuttersdecreet: passen de puzzelstukjes?". U treft hier de handouts aan van hetgeen daar is gepresenteerd, de verlofhouder kan zich vast gaan voorbereiden op al weer een testje namelijk de invoering van een computertest en dan nog wel het Finse model, daar wordt waarschijnlijk niet een aantrekkelijke Finse dame mee bedoeld. In de CWM moet de verlofhouder ook rekening gaan houden met de Geestelijke Gezondheidszorg - GGZ etc, wie weet wat er nog meer in de CWM gaat komen? HIER vindt u de handouts van hetgeen aldaar is gepresenteerd. Is dit allemaal noodzakelijk? Leest u en luistert u nog even naar de NOS-uitzending te vinden onder voorbeeld 9.