TIPS

Leg afspraken vast 

Indien u verlofhouder bent en u maakt afspraken met de afdeling Bijzondere Wetten en u bemerkt al een negatieve attitude naar u als klant dan geven wij u de volgende tips mee: 

 • Doe zo veel mogelijk, zo niet alles schriftelijk, heeft u zaken af te stemmen dan is het verstandig dat u dit zo veel mogelijk schriftelijk doet en alle stukken goed bewaart.

 • Laat de voor u belangrijke afspraken schriftelijk vastleggen, u kunt dit ter plekke laten doen op het kantoor van Bijzondere Wetten door een dienstdoende ambtenaar. Wil de desbetreffende ambtenaar van Bijzondere Wetten dit niet zet dan zelf op papier hoe u het begrepen heeft stuur het op en laat het bevestigen door politie Bijzondere Wetten. Zonder vastlegging heeft u geen enkel bewijs om naar te verwijzen indien zich een meningsverschil voordoet over de WWM / CWM. 

  PRAKTIJKVOORBEELD
  Een beginnend verzamelaar krijgt een medewerker van Bijzondere Wetten in de regio politie Rotterdam thuis op bezoek. Vooraf aan de afgifte van de vergunning wil de beambte weten of de toekomstig verlofhouder voldoet aan opslagvoorwaarden. De beambte stelt allerlei suggestieve vragen die geen enkele relatie hebben met de aanvraag van de vergunning. Zo stelt de beambte vast dat de aanvrager in zijn tuin goed zou kunnen jagen. De verlofhouder stelt zich beleefd op en geeft nadrukkelijk aan dat dat absoluut niet de bedoeling is!
  Verder vindt deze beambte dat deze verzamelaar ieder verzamelstuk (wettelijk onklaar voor gebruik) steeds met van een zelf te graveren nummer moet voorzien en daarna laten zien op de afdeling Bijzondere Wetten. Dit is een voorbeeld van lokaal politie-beleid uitgedragen door een diender die beter moet weten. Dit soort ridicule suggesties zijn goed om vast te laten leggen op papier met een verklaring van de desbetreffende ambtenaar. De wet schrijft dit namelijk absoluut niet voor, niet ten onterechte, omdat dit onhaalbaar is. Het betreft hier overigens een medewerker Bijzondere Wetten die vaker opduikt bij meldingen (voorbeeld 1 en 10). 
  Regio: politie Rotterdam-Rijnmond

 • Heeft u een belangrijk gesprek gehad met een medewerker van Bijzondere Wetten, zet dan datgene zoals u het begrepen heeft op papier, stuur dit als briefje / e-mail bericht naar uw Bijzondere Wetten afdeling en vraag om reactie. Ook al krijgt u nooit reactie bewaar uw brief / e-mail dan goed. Let wel: ga nooit zo maar als verlofhouder akkoord met de uitleg van een medewerker Bijzondere Wetten. Lang niet iedere medewerker van Bijzondere Wetten is op de hoogte van de WWM / CWM. Wees zeker van de wettelijke bepalingen het is niet politie die de wet bepaalt. Vraag bij een eventuele discussie de medewerker van Bijzondere Wetten te verwijzen naar de wettelijke bepalingen. 

 • Gaat u mogelijk een moeilijk gesprek voeren met medewerkers van Bijzondere Wetten dat nadelig kan uitpakken zorgt u er dan voor dat een gerechtsdeurwaarder aanwezig is bij het gesprek. Deze gerechtsdeurwaarder die u inhuurt kan officieel verslag uitbrengen van het gesprek en is een officiële getuige van het gesprek. U kunt eventueel ook een geluidsopname maken van het gesprek zodat u altijd naar de inhoud van die opname kunt verwijzen. Er zijn verlofhouders die dit reeds met succes hebben gedaan en daar nu profijt van hebben. 
 • Bemerkt u een spontane nare verandering naar u als verlofhouder zonder dat daar ook maar een aanleiding voor kan zijn, schrijf dan een brief aan de korpschef en maak melding van hoe men met u omgaat laat uw stem horen. Het kan het begin zijn van een uitermate vervelende tijd dat u als verlofhouder in ingewikkelde juridische procedures verzeild gaat raken. Het is dan zaak dit tijdig te melden. Wat er ook gebeurt, stem als u dat ziet aankomen NIETS meer mondeling af maar alleen schriftelijk. Het is sowieso verstandig te kiezen voor een schriftelijke afstemming. 

Bewaar en archiveer werkelijk alles!
Gezien de ervaringen die ons reeds bekend zijn met politie raden we u als verlofhouder tenminste aan alles dat u met politie communiceert vast te houden. Ook alles wat u van politie ontvangt, archiveren! Doe dit niet alleen digitaal maar zeker ook op papier. Gooi nooit documenten weg, hoe oud deze documenten ook zijn. Ziet u hier als verlofhouder zelf op toe. Onze tips!

 • Heeft u meerdere verloven? Houdt dan voor ieder verlof een ordner aan en bewaar werkelijk ieder e-mailtje, iedere brief en elk document dat u van politie inzake uw verlof ontvangt of al ontvangen heeft. Tracht uw documenten op tijdsvolgorde in uw ordner bij te houden. Dit is voor iedere verlofhouder een absolute must, als verlofhouder hoeft u er niet op terug te vallen dat u uw stukken bij politie zult terugvinden, de politie kan u die garantie niet geven zeker niet wanneer u in potentieel juridisch geschil terecht dreigt te raken. Het komt voor dat politie (spontaan) stukken kwijt raakt. Het behoud van uw belangrijke documenten is dus niet alleen belangrijk voor u als verlofhouder, ook voor de samenleving om een eventuele schuldvraag te kunnen beantwoorden. 

 • Het is zeer verstandig kopieën te maken van al uw officiële documenten zoals bijvoorbeeld uw verlof. Het komt voor dat bij het verlengen ervan bepaalde specifieke bepalingen ineens verdwijnen indien u zich dan wenst te beroepen op de in verleden toegekende rechten en u geen bewijskracht heeft zoals documentatie is het uw woord tegenover dat van politie. 

 • Stel de voor u belangrijke vragen over uw verlofsituatie altijd schriftelijk en vraag altijd een schriftelijke uitgebreide beantwoording. Met deze beantwoording heeft u meteen een bewijsstuk in handen in hoeverre de betrokken beambte van de materie op de hoogte is. Het is verstandig om te voorkomen dat u vragen stelt die officieel al op papier staan. U kunt er als verlofhouder van uitgaan dat toezeggingen van politie niet bestaan zo lang ze niet officieel op papier staan.