VOORBEELDEN

Op deze pagina treft u slechts een beperkt aantal opmerkelijke voorbeelden aan van negatieve ervaringen opgedaan door verlofhouders met afdelingen Bijzondere Wetten van politie. Van een aantal van onderstaande voorbeelden zijn vanwege eerdere ervaringen met dezelfde beambte inmiddels geluidsopnamen gemaakt. 


VOORBEELD 1
Niet willen bijschrijven, 'raak je al een beetje ontmoedigd?'
Een verlofhouder dient een aanvraag in tot bijschrijving. Na 4 maanden belt de verlofhouder op, om toch eens te vragen hoe het zit met de bijschrijving. De desbetreffende diender die er over gaat heeft er nogal schik in wanneer de verlofhouder belt, de diender vraagt op een trainerende toon "Raak je al een beetje ontmoedigd X?". Wanneer dezelfde verlofhouder aangeeft het anders te moeten doen met een dwangsomprocedure geeft de diender als antwoord hierop: "Dan gaat het voor jou nog heeeeeeeel lang duren". Deze diender heeft vaker van zich laten horen, inmiddels zijn de eerste gesprekken van zijn handelen opgenomen. Een aangifte is in voorbereiding. Deze zelfde diender heeft ook directe relaties met de hieronder genoemde voorbeelden 5 en 10 en het voorbeeld genoemd onder Tips. Over de handelwijze van deze diender was al een klacht ingediend die nooit is afgehandeld.
Casus 2012/2013 Actueel.
Regio 17: politie Rotterdam-Rijnmond


VOORBEELD 2
Politie raakt 4 onterecht in beslag genomen geweren kwijt
Een sportschutter, heeft een vrijgesteld antiek geweer in zijn kluis staan. Tijdens een controle meent een beambte van politie dat dit vrijgestelde antieke geweer een illegaal wapen is. De politie neemt alle wapens meteen in beslag tot ontsteltenis van deze verlofhouder die tevergeefs uitleg geeft dat zij zich vergissen. De verlofhouder wordt uiteindelijk door de rechtbank in het gelijk gesteld, echter nu de vier geweren terug kunnen keren naar de verlofhouder blijkt politie deze geweren kwijt te zijn. Niemand weet waar de in beslag genomen geweren gebleven zijn en de verlofhouder heeft het nakijken. De verlofhouder heeft een gerechtelijke procedure ingezet om te komen tot een aanzienlijke schadevergoeding.
Casus 2011/2012.  
Regio 16: politie (Wet Openbaarheid van Bestuur: nu in onderzoek)


VOORBEELD 3
Politie dwingt tot levensgevaarlijke handelingen
Over transformeren van munitie door de sportschutter is regelmatig discussie, met name politie Brabant Zuid-Oost spant de kroon. Een diender van Bijzondere Wetten politieregio Brabant Zuid-Oost dwingt de verlofhouder bodemstempels te verwijderen met alle risico's van dien. Door deze politie-eis ontstaat er juist een gevaarlijke situatie in verband met een te grote headspace waardoor de schutter (ernstige) verwondingen kan oplopen. Bijgaand het besluit van de minister hoe het zit en dat er zeker geen bodemstempels verwijderd moeten worden zoals de dienders (wederom) staan te beweren.
Casus 2012

Regio 22: politie Brabant Zuid-OostVOORBEELD 4
Politie raakt een in bewaring gegeven zeldzaam pistool kwijt
Na een overlijden is een authentiek en zeldzaam pistool in bewaring gegeven bij politie. De politie raakt het unieke wapen kwijt zonder ook maar enige traceerbaarheid bij wie het nu is of het in zijn / haar bezit kan hebben. Het pistool is nimmer gevonden. De relevante vraag is wanneer en waar duikt dit wapen ooit op? Navraag over een registratie van zoekgeraakte vuurwapens bij politie Rotterdam leverde op dat dat er niet is. 
Regio 17: politie Rotterdam-RijnmondVOORBEELD 5
Verlofhouder onterecht koppelen aan onbetrouwbaarheid
Een verlofhouder heeft al jarenlang zijn/haar vergunningen zonder problemen allemaal toegewezen gekregen van politie. Op het moment dat deze verlofhouder een uitbreiding aanvraagt vindt een betrokken ambtenaar - die overigens nooit eerder contact heeft gehad met de verlofhouder - het nodig een officieel formulier van Justitie voor de verlofhouder opvallend negatief in te vullen. De betrokken ambtenaar koppelt het vrees voor misbruik van wapens door derden (zoals criminelen en terrorisme) aan de onbetrouwbaarheid van de verlofhouder die echter een volledig blanco strafblad heeft en daar niets mee te maken heeft. De ambtenaar doet dit door juist de enige specifieke vraag die gaat over de psychische gesteldheid / betrouwbaarheid van de verlofhouder positief in te vullen (dat is negatief voor de verlofhouder). Als klap op de vuurpijl doet deze ambtenaar er nog een losse bijlage bij gekoppeld aan deze vraag echter zonder ook maar enige exclusieve verbondenheid, dus als een losse bijlage. Dit met alle risico's van dien voor de verlofhouder namelijk dat deze vraag wel eens heel anders overkomt mocht deze bijlage ook ooit nog eens kwijtrakenIn die losse bijlage zijn bovendien voor de verlofhouder relevante stukken tekst weggelaten en meerdere leugenachtige passages over de verlofhouder toegevoegd. De verlofhouder is uiterst serieus en op geen enkele wijze te positioneren als de desbetreffende ambtenaar heeft gedaan. De verlofhouder beschikt over een uitgebreid dossier met vele stukken waaruit blijkt dat hij/zij zich voortdurend inspande te komen tot overleg dat door politie keer op keer is genegeerd. Als cynische dank van politie krijgt de verlofhouder het predicaat onbetrouwbaar mee. De verlofhouder heeft inmiddels aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie over deze handelwijze van politie en de desbetreffende ambtenaar in het bijzonder.
Casus 2012/2013.


Regio 17: politie Rotterdam-RijnmondVOORBEELD 6
Politie raakt 1 van 3 in bewaring gegeven geweren kwijt
Politie raakt een van drie in bewaring gegeven geweren kwijt. In onderstaande video geeft Alex Brenninkmeijer in persoon uitleg over deze situatie bij politie. Een opmerkelijk verhaal. Luistert u goed naar de toezeggingen die de Nationale Ombudsman kennelijk kreeg van politie en vergelijkt u dat eens met hetgeen u terug kunt lezen onder bevindingen "1) Bewaring geven wapens, kent politie de Wet?". 
Casus 2012. 
Regio 13: politie Amsterdam-Amstelland     


VOORBEELD 7
Politie begaat huisvredebreuk bij verlofhouder voor controle
Een verlofhouder staat onder de douche en heeft papegaaien rondvliegen in huis en andere huisdieren los rondlopen. Zijn echtgenote die met de verzorging van de dieren bezig is, heeft slechts oogcontact met de politiebeambten die aanbellen voor controle. De aspirant-agenten - die dus in opleiding zijn - hebben geen geduld en één van hen klimt op het balkon van de verlofhouder en bonkt keihard op het raam waardoor de papegaaien schrikken en pardoes tegen het raam aanvliegen. De verlofhouder is compleet verrast door dit optreden nadat hij uit de doucheruimte komt en ineens de agent op het balkon ziet staan. De wijkagent die de aspirant-agenten begeleidt komt enige tijd later aangereden op zijn politiemotor en houdt op luide wijze radiocontact over de controleactiviteiten, de gehele buurt moet het allemaal aanhoren. De verlofhouder voelt zich bejegend als een crimineel en heeft inmiddels een klacht ingediend. Een aangifte volgt nog.
Casus 2012. 
Regio 13: politie Rotterdam-Rijnmond 


VOORBEELD 8
Politie neemt gildewapens in beslag
Politie is op onterechte gronden de Gildes aan het ontmantelen (casus tot in detail bekend bij het meldpunt).
Casus 2011/2011/2013.  
Regio 22: politie Brabant Zuid-Oost


VOORBEELD 9
Politie verleent een wapenvergunning zonder noodzakelijke controles
Onderstaande berichtgeving door het NOS - journaal geeft aan dat zowel tijdens de vergunningafgifte als wel tijdens de verlenging van het verlof de daarvoor bestemde administratieve procedures niet zijn doorlopen. Juist die essentiële stappen werden eerder afgedaan als een administratieve procedure.
Casus 2011 / Schadeclaim 2013. 
Regio 16: politie Hollands Midden    VOORBEELD 10

Politie neemt onterecht verenigingswapens in, 'En... hoe voel je je nu?'
In dit geval staat de politie spontaan bij de verlofhouder op de stoep. De politie neemt van de verlofhouder per direct al zijn wapens en verloven in. Er is geen enkele juridische vooraankondiging geweest zoiets als een officieel juridisch voornemen en de verlofhouder heeft geen strafbare feiten gepleegd. Zonder ook maar even te begrijpen wat de aanleiding is nemen de ambtenaren van politie Bijzondere Wetten alles mee. De diender verantwoordelijk voor deze casus stelt nog even de vraag, "En hoe voel je je nu". Zou deze diender werkelijk niet geweten hebben hoe een verlofhouder die dit meemaakt zich voelt? De reden tot inname is tot op de dag van vandaag nog altijd onduidelijk, de verlofhouder wacht na ruim 2 maanden nog altijd op een officieel juridisch besluit van politie. Geluidsopnamen van deze casus zijn aanwezig. Aangifte is in voorbereiding. Het betreft de diender die ook al in voorbeeld 1 aan de orde kwam.
Casus 2013.  
Regio 17: politie Rotterdam-Rijnmond


VOORBEELD 11
Politie doet een multidisciplinaire inval bij museum 
Een museum - n.b. internationaal gewaardeerd o.a. door het Amerikaanse Ministerie van Defensie - krijgt een spontane multidisciplinaire inval waarbij de Marechaussee, politie Bijzondere Wetten, Brandweer, Milieuzaken Gemeente en zelfs een arrestatieteam op de achtergrond betrokken zijn. De inval blijkt onterecht. Later blijkt uit onderzoek dat de hoofdpersoon van politie die in deze casus een hoofdrol speelde alle vergaderingen leidde, de notulen schreef en het merendeel van de acties oppakte. Alles in één rol. De gehele casus was als een grootschalige operatie zorgvuldig georganiseerd door een als expert bekend staande politie-beambte. De expert zou later in de tijd directe banden onderhouden met de (toenmalige) Raad van de Korpschef en de Politieacademie. Deze casus vormde mogelijk een begin van een stroom ongecontroleerde aanvallen op verlofhouders. Onderzoek vindt nu plaats wie binnen politie dit soort experts controleert en aanstuurt. Onderzoek vindt ook plaats welke diploma's deze experts hebben. Gezien deze ervaringen hebben deze experts nu extra belangstelling. Onderzocht wordt verder welke betrokkenheid deze experts hebben bij de opvallende zaken na 2006. 
Casus 2006. 
Regio 22: politie Brabant Zuid-Oost